Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

NOVETAT! | Pòlisses de Responsabilitat Civil ICAB 2020

 

La Pòlissa de Responsabilitat Civil per a l'any 2020 millora les seves condicions

La modalitat bàsica manté el preu de 50€ anuals únic al mercat amb una cobertura de 50.000 € i la modalitat professional la seva cobertura a 700.000 €.

Després que el passat mes de desembre l'ICAB signés amb Aon, corredoria capdavantera en el sector de l'advocacia, un acord pel qual les persones col·legiades es van beneficiar d'una rebaixa en la prima anual pel servei de l’assegurança de Responsabilitat Civil; les condicions de renovació per a 2019 s'han consolidat i millorat.

En aquest sentit, per a la Pòlissa Bàsica de Responsabilitat Civil, es manté l'excepcional i competitiu preu d'una prima de 50 € anuals amb una cobertura de 50.000 €, la qual cosa suposa mantenir la rebaixa aconseguida l'any 2018.

Pel que fa a la Pòlissa Professional, s'ha aconseguit una substancial millora de la cobertura de 500.000 a 700.000 € només amb una petita actualització sobre el preu aplicable a 2019.

Així mateix, segueix sent possible ampliar la protecció amb la gamma Premium fins als 3.000.000 €.

En tots els casos, les condicions tècniques de cobertura, supòsits i àmbits són immillorables i cobreixen l'exercici de l'advocacia en tota la seva extensió.

La Junta de Govern continuarà treballant per mantenir i consolidar aquestes millores en les condicions perquè aquesta és una de les qüestions essencials de la nostra professió.

L’assegurança de Responsabilitat Civil és una obligació per a l'advocacia i els Col·legis estem encarregats de vetllar pel seu compliment segons estableix l'article 9 de la Llei 7/2006 de l'exercici de professions titulades i dels Col·legis Professionals "els professionals titulats tenen el deure de cobrir mitjançant una assegurança els riscos de responsabilitat en què puguin incórrer a causa de l'exercici de la seva professió".

Més enllà de l'obligatorietat, comptar amb una pòlissa suposa minimitzar les possibles conseqüències d'una reclamació en un entorn cada dia amb major nivell de litigiositat. L’assegurança de Responsabilitat Civil garantirà que la cobertura és l'adequada per al nivell de risc en què es pot incórrer.

Donades les circumstàncies actuals del sector i l'augment de les reclamacions i imports indemnitzatoris, existeix la necessitat de subscriure majors cobertures.

Recorda que l’ICAB, mitjançant Aon, també et pot facilitar cobertures específicament dissenyades per a despatxos i societats professionals.

Consulta les diferents opcions (informació en procés d'actualització):

Documents