Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Assessor personal

El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona compta, en fase pilot, amb la figura de l’Assessor Personal.

La iniciativa, que va iniciar-se a l’octubre de 2016, consisteix en designar un dels nostres col·laboradors del Servei d’Atenció Col·legial com a persona de contacte i referència a l’ICAB. L’objectiu és facilitar una atenció personal, integral i propera amb el col·legiat/da en tot allò que necessiti de l’ICAB.

L’Assessor Personal ICAB coneix tot el funcionament del Col·legi i pot resoldre al col·legiat/da qualsevol consulta, tràmit, informació o servei col·legial que demani, tot des d’un únic punt i per part d’una única persona de referència.  

De moment, el projecte es troba en una fase inicial i els col·legiats i col·legiades als quals se’ls està oferint són aquells que són visitats dins de la campanya de millora dels serveis col·legials i que vàrem anunciar en el seu moment (L’ICAB endega novament les visites als despatxos professionals).

Es pot obtenir més informació a través del Servei d’Atenció al Col·legiat sac@icab.cat

Contactes

    Mallorca, 283 - Planta 0
    08037 Barcelona , Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5324 F. 93 487 65 03 E. sac@icab.cat