Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Pòlissa de Responsabilitat Civil ICAB 2020 (Societats Professionals)

Pòlissa de Responsabilitat Civil ICAB 2020 (Societats Professionals)

L'Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) facilita informació a les persones membres de societats professionals inscrites o que s’han d’inscriure sobre la necessitat de contractar una pòlissa de Responsabilitat Civil en compliment amb allò estipulat a la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals.

L’article 11 d’aquesta norma, dedicat a la responsabilitat patrimonial de la societat professional i de les persones professionals, estableix que les Societats Professionals “hauran d'estipular una assegurança que cobreix la responsabilitat en què aquestes puguin incórrer en l'exercici de l'activitat o activitats que constitueixen l'objecte social".

Per a més informació sobre la Pòlissa de Societats Professionals, adreceu-vos directament a Aon, telèfon 93 414 50 66 o e-mail assegurances.icab@aon.com

Contactes

    Mallorca, 283 - Planta 0
    08037 Barcelona , Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5324 F. 93 487 65 03 E. sac@icab.cat