Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Departament Internacional - Col·legi de l'Advocacia de Barcelona

Departament Internacional - Col·legi de l'Advocacia de Barcelona

La principal funció del Departament Internacional és que, tant el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) com a institució, com els advocats de Barcelona, tinguin una presència activa en els diferents fòrums internacionals amb l’objectiu de crear contactes i vincles amb Institucions internacionals i amb Advocats d’arreu del món.

La globalització i les noves tecnologies han simplificat i accelerat el procés d’internacionalització dels serveis jurídics. Actualment, s’ha convertit en una necessitat ineludible, en primer lloc, perquè és essencial acompanyar als clients en els seus processos d’expansió i en segon lloc, perquè s’ha convertit en una estratègia empresarial fonamental per seguir creixent i esser més competitiu com a despatx jurídic.

En aquest sentit, el Departament internacional ofereix els següents serveis:

  • Recolzament als col·legiats en l´exercici de la seva professió a l´exterior i facilita la seva internacionalització
  • Promoció dels Convenis d´agermanament amb els Col·legis d´Advocats estrangers per tal de fomentar trobades professionals entre ambdues Institucions, participació en Seminaris/Conferències, Legal-Links, stages/trainings en bufets internacionals, webinars, intercanvi d´informació jurídica, cooperació bibliotecària
  • Organització de missions jurídiques en ciutats d´interès professional per tal de crear oportunitats d negoci a l´estranger
  • Xarxes de col·laboració internacionals entre operadors jurídics, Advocats per a capacitar als col·legiats en l exercici de l’Advocacia davant les diferents jurisdiccions e instancies internacionals
  • Promoció de les activitats de networking amb Advocats d´arreu del món, per establir sinèrgies i contactes professionals
  • Formació internacional: Beques Erasmus +

Promoció per tal que la ciutat de Barcelona sigui al seu d´esdeveniments jurídics internacional i es converteix en un Fòrum de l´Advocacia internacional.

Contactes