Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Defensor de la persona assegurada

Defensor de la persona assegurada

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

El Defensor de la persona assegurada  té com a funció principal l’acompanyament de la persona col·legiada quan té un conflicte amb l’asseguradora contractada pel Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) per cobrir la Responsabilitat Civil Professional.

La seva actuació es realitza en col·laboració amb la corredoria, sense perjudici de dur-la a terme sense interferències de cap tipus i amb independència absoluta.

Exerciran de defensors de la persona assegurada els membres de la Comissió d’Intermediació, Responsabilitat i Assegurança Col·legial (CIRAC), garantint així imparcialitat total i objectivitat en la resolució de les queixes sotmeses al seu coneixement.

SUPÒSITS EN QUÈ EL DEFENSOR DE LA PERSONA ASSEGURADA ACTUA

  • Davant de discrepàncies en la determinació de l'origen, les causes, les circumstàncies i/o les conseqüències del sinistre per part de l’asseguradora o existència de divergència de criteris en quant a l’aplicació de la pòlissa subscrita.
  • Davant de la taxació insuficient per part de l'asseguradora del valor del sinistre generant un perjudici a la persona assegurada.
  • Davant la dilatació en la resolució del cas o si es considera que es tramita sense la necessària diligència.
  • Davant la desatenció o desinformació.
  • Per tal d’atendre a l’advocat o advocada del perjudicat/da, sempre i quan la persona assegurada hagi autoritzat a donar informació de l’estat del sinistre.

CONTACTE