Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Consells en ciberseguretat

Consells en ciberseguretat

La protecció de les dades dels nostres clients, a part de constituir obligació legal per donar compliment a les previsions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, forma part del deure de confidencialitat i secret professional que tenim com a advocats i advocades.

En tant que moltes d’aquestes dades les conservem en dispositius electrònics, la ciberseguretat ha passat a formar part dels nostres compromisos.

En el document que us acompanyem, disposeu de 10 mesures de protecció per garantir la seguretat dels nostres dispositius.

Amb el seu compliment disposarem d’un nivell de seguretat raonable per evitar fuites de dades.

Documents

Contactes

    Mallorca, 283
    0837 Barcelona , Barcelona - España

    T. 93 496 18 80 - EXT. 5705 T. 93 601 12 12 E. digicab@icab.cat