Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Sol·licitud del certificat ACA per a advocats/des

Descripció del servei

L’ICAB ofereix a tots els col·legiats de Barcelona el Certificat Digital expedit per l’Autoritat de Certificació de l’Advocacia (ACA), un sistema a través del qual és possible garantir la identitat de l'autor d'un missatge o transacció electrònica.

Amb el certificat digital ACA podreu fer tràmits administratius, garantir la identitat i condició d’advocat, així com la confidencialitat dels missatges enviats per correu electrònic o en format PDF i accedir als següents serveis telemàtics de l’advocacia:

 • Accés al sistema LexNet i al sistema e-Justícia.cat
 • Presentació de comptes anuals de les fundacions.
 • Passis de presons.
 • Accés telemàtic al portal de conciliacions.
 • Accés als serveis telemàtics de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, de l’Agència Tributaria de Catalunya, i de l’Institut Municipal d’Hisenda.
 • Accés als serveis telemàtics de FOGASA.
 • I d’altres que podeu consultar en l’apartat de la pàgina web col·legial: Serveis col·legials/catàleg de serveis.

Per què és important disposar del certificat digital?

El certificat digital permet al seu titular:

 • Identificar-se eficaçment en línia.
 • Signar documents amb validesa legal a través d'Internet.
 • Assegurar que la seva identitat no és suplantada.
 • Protegir la informació tramesa.
 • Garantir la integritat de la comunicació entre ambdues parts.

L'ús del certificat digital garanteix:

 • La identificació de l'emissor. Només pot haver-lo enviat la persona que el signa.
 • La integritat de la transacció. S'ha rebut tota la informació i no ha estat manipulada per cap persona no autoritzada.
 • La irrefutabilitat dels compromisos adquirits per via electrònica.
 • La signatura electrònica té el mateix valor legal que la firma gràfica, amb la qual cosa els compromisos no poden ser rebutjats.
 • La confidencialitat de l'enviament: una comunicació xifrada només pot ser llegida pel seu destinatari final i no pot haver estar manipulada.

Passes a seguir

Per sol·licitar el certificat ompliu la sol·licitud de cita fent clic sobre el següent enllaç:

>>> Reserva de Cites ACA

Cal indicar obligatòriament en el moment de sol·licitar la cita:

 • Nom complet (tal com apareix al DNI)
 • DNI
 • Adreça de correu electrònic (la de l'ICAB)

Si el Col·legi no té cap fotografia, o bé si voleu canviar-la per alguna de més actual, la podeu modificar a la vostra area personal o enviar un correu a l’adreça de correu electrònic: sac@icab.cat adjuntant la fotografia en format jpg.

Recollida del certificat digital

Cal portar el DNI (original i fotocòpia, que no estigui caducat).

Requisits

Per a usar el certificat digital ACA, cal disposar del nou carnet col·legial i haver instal·lat el driver, que es facilita dins el 'kit' que es distribueix de forma individualitzada a cada col·legiat/da.

El vostre ordinador també ha de reunir els requisits mínims següents:

 • Processador Pentium 75 Mhz, o superior
 • Sistema Operatiu Windows 2000 o superior
 • Espai mínim en disc 20 MBytes
 • Internet Explorer 5.5, Netscape 6.0
 • Port USB disponible

Preu:

Us recordem que el preu del CERTIFICAT DIGITAL ACA (IVA inclòs) és.

 • Emissió carnet ACA (Sense lector)..................................................31,50 € *
 • Kit ACA (Lector) ..............................................................................17,88 €

Contactes

  Mallorca, 283 - Planta 0
  08037 Barcelona , Barcelona - España

  T. 93 601 12 12 - EXT. 5324 F. 93 487 65 03 E. sac@icab.cat


  Paseo de Recoletos, 13
  28004 Madrid , Madrid - España

  T. 91 523 25 93 F. 91 532 78 36 E. informacion@abogacia.es