Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Pòlissa de Responsabilitat Civil ICAB 2020 (Bàsica)

Pòlissa de Responsabilitat Civil ICAB 2020 (Bàsica)

L'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) ofereix a a totes les persones col·legiades EXERCENTS una pòlissa bàsica de Responsabilitat Civil que protegeix el seu patrimoni davant de, entre d'altres, reclamacions de tercers per errors professionals.

D’aquesta forma es dóna compliment a l’exigència legal de cobertura d’aquest risc contemplada a l’article 9 de la Llei 7/2006 de l'exercici de professions titulades i dels Col·legis Professionals que estableix: “Els professionals titulats tenen el deure de cobrir mitjançant una assegurança els riscos de responsabilitat en què puguin incórrer a causa de l'exercici de llur professió”.

La Pòlissa Bàsica de Responsabilitat Civil manté al 2020 l'excepcional i competitiu preu d'una prima de 50 € anuals amb una cobertura de 50.000 €, la qual cosa suposa mantenir la rebaixa aconseguida l'any 2018.

Per conèixer al detall les condicions d'aquesta pòlissa bàsica (primera capa de cobertura), consulteu els documents adjunts (a peu de pàgina) o contacteu directament amb el Servei d'Atenció Col·legial.

Documents

Contactes

    Mallorca, 283 - Planta 0
    08037 Barcelona , Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5324 F. 93 487 65 03 E. sac@icab.cat