Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Màster en Compliance ICAB 2020-2021 - FORMAT ON-LINE

Màster en Compliance ICAB 2020-2021 - FORMAT ON-LINE
 • Dates Del  28/10/2020  al  07/07/2021
 • Horari Dilluns i dimecres de 18 a 21 hores
 • Lloc de celebració FORMACIÓ ON LINE ÍNTEGRAMENT EN DIRECTE
 • Organitzador Il·lustre Col·legi de l'Avocacia de Barcelona Formació Especialitzada
 • MÀSTER EN COMPLIANCE ICAB 2020-2021

  FORMACIÓ ON LINE

  Possibles tallers alguns divendres en horari de 15 a 18 hores (per concretar)

  Comitè científic

  · Francisco Bonattti Bonet. Advocat
  · Susana Ferrer. Advocada
  · Gemma Calvet. Advocada

  Objectius:

  Adquirir capacitats per desenvolupar-se professionalment com a expert en legal Compliance tant en l’àmbit nacional com internacional, aconseguint un coneixement suficient dels principals estàndards internacionals.
  Adquirir capacitats per dissenyar i implementar sistemes de gestió de Compliance basats en els estàndards internacionalment acceptats.
  Adquirir capacitats per dissenyar i implementar sistemes de gestió de Compliance penal conformes amb la norma UNE 19601: 2017 – sistemes de gestió de Compliance Penal. Requeriments.
  Capacitar-se per impartir formació en la matèria.
  Capacitar-se per exercir funcions de Compliance intern en les organitzacions.

  PROGRAMA:

  Mòdul 1
  Introducció al Compliance
  Fonts i fonaments dels sistemes de Gestió de Compliance

  Mòdul 2
  La relació entre Ètica i Compliance
  Responsabilitat Social Corporativa i Bon govern
  La llei 31/2014 de reforma de la Llei de societats de capital per al Bon Govern Corporatiu

  Mòdul 3
  Aspectes bàsics d’un programa de compliance
  • Lideratge i cultura de compliance.
  • El paper del Compliance Officer
  • Gestió del risc de compliance
  • Polítiques de compliance i codi de conducta, 
  • Comunicació, formació i sensibilització.
  • Canals, investigacions, mesures disciplinàries i incentius.
  • Sistemes de Gestió Normalitzats: ISO 19600.

  Mòdul 4
  Identificació de riscos i controls en els principals blocs normatius relacionats amb Compliance:
  •Responsabilitat penal de la persona jurídica
  • Suborn i corrupció
  • Blanqueig de capitals i finançament del terrorisme
  • Mercats, Competència i Sectors Regulats.
  • Abús de mercat
  • Privadesa, 
  • Consumidors.
  • Compliance digital.

  Mòdul 5
  Identificació de riscos i controls en els principals blocs normatius relacionats amb Compliance
  • Fiscalitat i Seguretat Social
  • Medi Ambient.
  • Seguretat i Salut laboral
  • Igualtat en el Treball.

  Mòdul 6
  Compliance en el Dret Penal Espanyol:
  • La responsabilitat penal de les persones jurídiques.
  • Responsabilitat penal de les persones físiques en el si de les organitzacions.
  • Aspectes processals de la responsabilitat penal de les persones jurídiques.
  • Els programes de compliance i la seva prova penal.
  • Compliance i treballadors: investigacions internes i canals de denúncia.

  Mòdul 7
   eSPECIA normes sobre gestió de Compliance:
  • ISO-UNE 19600- Sistemes de Gestió de Compliance- Directrius
  • ISO 37001- Sistemes de Gestió anti suborn -Requisits amb orientació per al seu ús
  • UNE 19601 - Sistemes de Gestió de Compliance Penal - Requisits amb orientació per al seu ús

  Mòdul 8
  Tecnologia, transformació digital i compliance:
  • Ciberseguretat i compliance
  • Sistemas de seguretat de la informació.
  • La continuïtat del negoci i els plans de contingències.
  • Compliance i transformació digital a les organitzacions.

  Mòdul 9
  El factor humà i la funció de Compliance:
  • criminologia i sociologia de les organitzacions
  • Coaching i lideratge. Eines de transformació cultural.

  Mòdul 10
  Avaluació dels sistemes de compliance
  • Auditories
  • Avaluacions de la conformitat per tercers independents
  • Peritatge judicial

  Mòdul 11
  La Funció de Compliance i els reguladors
  • AEPD
  • Autoritats de Competència
  • CNMV
  • SEPBLAC
  • Autoregulació voluntària: UNE i ENAC

  Metodologia pràctica:

  Entre els mesos d’octubre i febrer el programa està orientat a adquirir el coneixements bàsics en matèria de Compliance i a preparar l’examen de la certificació CESCOM, facilitant que els alumnes es presentin a la convocatòria de febrer com objectiu del semestre.

  A partir de març i fins al mes de juliol el programa se centra en les sessions pràctiques i en les matèries d’especialització on experts en Compliance i Compliance Officer analitzaran detalladament tots els components que hem de tenir en compte per al disseny, implementació, auditoria i certificació d'un Sistema de Gestió de Compliance.

  Al llarg d'aquestes sessions l'alumne haurà de desenvolupar com a treball d'avaluació del Màster un Sistema de Gestió de Compliance a partir d'una empresa model, igual per a tots els alumnes, que es lliurarà juntament amb l'accés a una eina informàtica específica de Compliance.

  Al final de curs, els alumnes presentaran el seu treball davant del Comitè Científic del màster i se'ls qualificarà el treball.

  * Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista en el Màster és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert.

  El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
   
  Cancel·lació:

  En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reembors del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.

  Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.

  Tràmits Inscripció:

  - Indicar-nos les dades que desitgeu constin a la factura (una vegada abonat l'import i emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.
  - Enviar-nos un breu currículum vitae
  - Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, al número de compte de l’ICAB: IBAN:ES30-3183-0803-1620-0007-4928 (ARQUIA).
  * Preguem ens envieu el comprovant de la transferència a l'e.mail masters@icab.cat.

  -    Col·legiats ICAB en els últims 5 anys, tràmits de col·legiació, ex alumnes EPJ i Màsters d'especialització Icab i Estudiants Associats:
  Matrícula de 640.70+ 8 quotes mensuals domiciliades (de 300.16€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 3042€

  -    Col·legiats ICAB de més de 5 anys:
  Matrícula de 765.5€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 345.31€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 3528€

  -    Col·legiats altres Col·legis:
  Matrícula de 750€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 406.25€ cadascuna) de desembre a juliol  = TOTAL: 4000€

  -    No Col·legiats ICAB:
  Matrícula de 810€ + 8 quotes mensuals domiciliades (438.75€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 4320€

 • INSCRIPCIONS ON LINE
 • CATEGORIA Masters

Contactes

  Mallorca, 283 / Mallorca, 281 (Centre de Formació)
  08037 Barcelona , Barcelona - España

  T. 93 601 12 12 - EXT. 5334 F. 93 215 04 29 E. campus@icab.cat E. masters@icab.cat