Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Notes de Premsa › Comissió de Normativa › Secció de Dret Concursal

NOTA DE PREMSA: L'ICAB rebutja la regulació sobre la segona oportunitat en el text refós de la Llei Concursal

14/05/2020
El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona considera que, amb l'entrada en vigor de la nova normativa, es posa en risc la finalitat essencial del mecanisme de la ‘segona oportunitat’ atès que genera confusió i inseguretat jurídica
NOTA DE PREMSA: L'ICAB rebutja la regulació sobre la segona oportunitat en el text refós de la Llei Concursal

Barcelona, 14 de maig de 2020.- El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) rebutja el nou text refós de la Llei Concursal publicat al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), mitjançant el Reial Decret-Legislatiu 1/2020, de 5 de maig. L'ICAB considera que, amb l'entrada en vigor de la nova normativa, es posa en risc la finalitat essencial del mecanisme de la ‘segona oportunitat’, creant confusió i inseguretat als operadors jurídics.

Des de l’ICAB s'alerta que en el text refós definitiu s'ha introduït una modificació substancial respecte al Projecte que havien publicat els ministeris de Justícia i d’Economia, que ni respecta el text de la norma derogada ni la jurisprudència de Tribunal Suprem sobre l'exoneració del crèdit públic no privilegiat.

Per això, l'ICAB, assegura que aquesta modificació suposa una extralimitació per part del Govern en l'exercici de la delegació legislativa i una contradicció respecte al contingut de la Directiva 2019/1023, del Parlament Europeu i de Consell, de 20 de juny de 2019 , sobre marcs de reestructuració preventiva i exoneració de deutes,  atès que en l'article 20 s'estableix que els Estats han de vetllar perquè els empresaris insolvents tinguin accés a un procediment que pugui desembocar en la "plena exoneració" dels deutes.

Tot i que sembla clar que els tribunals seguiran interpretant el text d'acord amb la jurisprudència de Tribunal Suprem d'exonerar el crèdit públic no privilegiat, des de l'ICAB es considera que s'ha perdut una oportunitat única per donar llum a aquesta qüestió, i per contra l'única cosa que s'aconsegueix és generar més confusió i inseguretat jurídica.

Cal destacar que, un bon mecanisme de segona oportunitat és summament important per a l'economia d'un país, convertint-se en una eina per a deutors de bona fe, ja tinguin la condició d'empresaris o consumidors, per alliberar-se d'aquells deutes que els van sobrevenir per situacions de crisi o infortunis personals que mai podran tornar al llarg de la seva vida. Un mecanisme regulat des de 2015, que està sent útil i eficaç, que ha permès canviant la vida de moltes persones i sobre el que qualsevol modificació hauria de suposar un pas cap endavant, mai cap enrere.

L'ICAB -a través del grup de Treball específic sobre la Segona Oportunitat, creat en el si de la Comissió Normativa- ha treballat durant els últims anys per donar a conèixer les possibilitats que ofereix la Llei de Segona Oportunitat a tota la ciutadania, així com per formar el col·lectiu de l'advocacia en aquesta eina tan útil i necessària en els temps en què vivim.

Contactes

    Mallorca, 283
    08037 Barcelona , Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5310 F. 93 487 19 38 E. premsa@icab.cat