Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Notes de Premsa

NOTA DE PREMSA: L'ICAB ha obert d'ofici actuacions informatives en relació a la querella que una companyia mercantil (coneguda com ARRIAGA ASOCIADOS) diu haver presentat contra diversos magistrats de la Secció 15 de l'Audiència Provincial de Barcelona

24/05/2020
La Junta de Govern de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia (ICAB), en sessió celebrada el passat dia 20 de maig, va acordar obrir d'ofici actuacions informatives, tal com es va informar a través d'aquest canal oficial de comunicació de l'ICAB/web corporativa www.icab.cat.
NOTA DE PREMSA: L'ICAB ha obert d'ofici actuacions informatives en relació a la querella que una companyia mercantil (coneguda com ARRIAGA ASOCIADOS) diu haver presentat contra diversos magistrats de la Secció 15 de l'Audiència Provincial de Barcelona

Barcelona, 24 de maig de  2020.-  Ateses les notícies aparegudes en diversos mitjans de comunicació en relació a la querella que una companyia mercantil (coneguda com ARRIAGA ASOCIADOS) diu haver presentat contra diversos magistrats de la Secció 15 de l'Audiència Provincial de Barcelona, a conseqüència de la sentència núm. 634/2020, de 24 d'abril de 2020 d'aquest tribunal, la Junta de Govern de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia (ICAB), en sessió celebrada el passat dia 20 de maig, va acordar obrir d'ofici actuacions informatives, tal com es va informar a través d'aquest canal oficial de comunicació de l'ICAB/web corporativa www.icab.cat.

La discrepància amb una resolució judicial, que segons sembla consisteix a “anar contra la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea”, s'ha de plantejar a través dels recursos judicials establerts a aquest efecte per les lleis processals. És evident que això és el que, si escau, procedeix contra la sentència que pretesament dóna peu a aquesta querella, ja que no és ferma i contra ella cal formular un recurs de cassació.

Des d'aquest punt de vista, la interposició d'una querella per una pretesa prevaricació d'un Tribunal, sense haver esgotat la via jurisdiccional establerta a aquest efecte, resulta absolutament inacceptable, sobretot si aquesta prové d'una entitat mercantil, que no és una societat professional.

Des de l'ICAB es rebutja amb fermesa qualsevol instrumentalització d'una acció penal tan greu per a possibles finalitats publicitàries o de captació de clients, per part d'entitats que no constitueixen societats professionals de l'advocacia, i que poden escapar al control deontològic dels òrgans col·legials, la qual cosa constitueix una manifesta falta de garantia per als consumidors.

La vigent normativa de l'Advocacia catalana obliga als/les professionals de l'advocacia a comportar-se amb prudència, lleialtat i bona fe davant l'administració de justícia, tant en les seves manifestacions com en els seus escrits, per la qual cosa davant aquesta situació s'iniciaran les actuacions informatives que procedeixin.

Finalment, el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona vol posar en relleu, com s'indicava a l'inici d'aquest comunicat, que l'obertura de les citades actuacions informatives ja es va acordar en sessió de Junta de Govern del passat dia 20 de maig, d'ofici, i no a instàncies de cap altra. institució.

Contactes

    Mallorca, 283
    08037 Barcelona , Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5310 F. 93 487 19 38 E. premsa@icab.cat