Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Notes de Premsa › Comissió de Normativa

La Comissió de Normativa de l’ICAB dona a conèixer que els jutjats mercantils aposten per cancel·lar el crèdit públic a les persones físiques

23/09/2020
La resolució és una novetat jurisprudencial, inaplica parcialment la nova llei concursal i obre una interpretació que podria ser aplicada per la resta de jutjats a partir d'avui
La Comissió de Normativa de l’ICAB dona a conèixer que els jutjats mercantils aposten per cancel·lar el crèdit públic a les persones físiques

 Barcelona, 23 de setembre de 2020. La Comissió de Normativa del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona vol donar a conèixer que el jutjat mercantil número 7 de Barcelona ha dictat una Interlocutòria que considera que el crèdit públic pot ser cancel·lat parcialment en un procediment de segona oportunitat. En aquesta resolució el jutjat inaplica el recent text refós de la llei concursal perquè considera que el seu autor es va excedir en les seves funcions atès que  “La Constitució permet al poder executiu que mitjançant un text refós harmonitzi i aclareixi textos legals anteriors però no permet introduir modificacions rellevants a les lleis, que és una potestat reservada al Congrés dels Diputats.»

Aquesta novedosa resolució va ser anunciada en el marc de la conferència online  «Debat jurídic sobre la Llei Segona Oportunitat en el TRLC pels Jutges especialistes de Catalunya», organitzada pel Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) i que va comptar la participació com a ponents de jutges especialistes a Catalunya en matèria concursal com són Miguel Ángel Chamorro, magistrat del Jutjat de 1a Instància núm 50 de Barcelona; Raúl García Orejudo, magistrat del Jutjat del Mercantil núm 7 de Barcelona; César Suárez, magistrat del Jutjat Mercantil de Tarragona; i Eduardo Enrech, magistrat del Jutjat Mercantil de Lleida. 

En la Interlocutòria, el magistrat del mercantil 7 de Barcelona analitza de forma detallada la nova regulació del crèdit públic introduïda a l'article 491 del nou text refós de la llei concursal, en vigor des de l'1 de setembre, que recull el que establia l'article 178.bis apartats 3r 4t de l'anterior llei concursal. El magistrat entén que el text refós suposa un excés en la delegació legislativa per procedir a refondre el text anterior que tenia el govern central, i considera que els tribunals ordinaris, sense necessitat de plantejar una qüestió d'inconstitucionalitat poden inaplicar els articles que incompleixen aquesta delegació del Congrés dels Diputats.

La resolució segueix el criteri del Tribunal Suprem, que en sentència de 2 de juliol de 2019 va fixar doctrina sobre la possibilitat de cancel·lació del crèdit públic en el concurs de persones físiques, en la línia de la Directiva europea de reestructuració i segona oportunitat de 2019, i entenent que preval el principi de primacia del dret comunitari de la Unió Europea i els principis d'equivalència i efectivitat fixats per la doctrinal del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

Per a la Comissió de Normativa de l’ICAB, aquesta resolució és una novetat clara, i obre una interpretació que podria ser aplicada per la resta de jutjats a partir d'avui mateix. De fet, la resolució va ser exposada a la conferència pel magistrat Raul García Orejudo, que és el Degà dels Jutjats Mercantils de Barcelona, i va ser recolzada per la resta de magistrats que van participar a la conferència.

Cal recordar també que la Comissió de Normativa de l’ICAB ja va alertar el passat mes de maig que la regulació sobre la segona oportunitat en el nou text refós de la Llei Concursal -publicat al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), mitjançant el Reial Decret-Legislatiu 1/2020, de 5 de maig- posava en risc la finalitat essencial del mecanisme de la ‘segona oportunitat’, creant confusió i inseguretat als operadors jurídics, i ja va posar de manifest també que aquesta modificació suposa una extralimitació per part del Govern en l'exercici de la delegació legislativa i que suposava una contradicció respecte al contingut de la Directiva 2019/1023, del Parlament Europeu i de Consell, de 20 de juny de 2019, sobre marcs de reestructuració preventiva i exoneració de deutes,  atès que en l'article 20 s'estableix que els Estats han de vetllar perquè els empresaris insolvents tinguin accés a un procediment que pugui desembocar en la "plena exoneració" dels deutes.

La Comissió de Normativa de l’ICAB també vol destacar -especialment davant l’actual context con a conseqüència de la COVID-19- que disposar d’un bon mecanisme de segona oportunitat és summament important per a l'economia d'un país, convertint-se en una eina per a deutors de bona fe, ja tinguin la condició d'empresaris o consumidors, per alliberar-se d'aquells deutes que els han sobrevingut -per situacions de crisi o infortunis personals- i que difícilment podran tornar al llarg de la seva vida. Un mecanisme regulat des de 2015, que està sent útil i eficaç, que ha permès canviant la vida de moltes persones i sobre el que qualsevol modificació hauria de suposar un pas cap endavant, mai cap enrere.

La Comissió de Normativa -a través del grup de Treball específic sobre la Segona Oportunitat, creat en el si d’aquesta Comissió- ha treballat durant els últims anys per donar a conèixer les possibilitats que ofereix la Llei de Segona Oportunitat a tota la ciutadania, així com per formar el col·lectiu de l'advocacia en aquesta eina tan útil i necessària en els temps en què vivim. Comissió de Normativa de l’ICAB alerta d’una resolució que considera que el crèdit públic pot ser cancel·lat parcialment en un procediment de segona oportunitat.

 

CONTACTE DE PREMSA: 
Roser Ripoll
premsa@icab.cat/ 650437845

Tina Diaz / Ramon Torné (LLYC)
Telf. 932 172 217 (ext. 3117)

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302